Inleiding.
Van september 2013 tot en met januari 2014 heb ik
22
weken lang stage gelopen voor mijn opleiding
Communication and Multimedia Design aan ZUYD
Hogeschool in Maastricht. Maar natuurlijk op de
eerste plaats voor mezelf!
Dit heb ik gedaan bij ‘t Swarte Schaap in Heerlen, een
klein ontwerpbureau dat zich voornamelijk richt op
het ontwerpen van drukwerk. Bij ‘t Swarte Schaap
werkt Jesse, hij was mijn stagebegeleider, en Rob
is er de baas. Verder was er nog een stagiair, en die
heette Mitch.
In dit stageverslag vertel ik hoe ik bij dit bedrijf
terecht ben gekomen, waarom ik gekozen heb
om hier stage te lopen, welke ervaringen ik heb
opgedaan tijdens mijn stage, wat precies mijn
leerdoelen voor deze stage waren, en of ik die doelen
bereikt heb.
Ook laat ik het werk zien dat ik tijdens deze 5
maanden gemaakt heb.
4