Kasteel Heysterum
Kasteel Heysterum in Linne zou Kasteel Linne gaan
heten en wilde daarom nieuwe vormgeving voor
hun briefpapier, visitekaartjes, en voor een A4map.
Uiteindelijk zijn ze toch bij de naam Heysterum
gebleven, maar die nieuwe vormgeving heb ik toch
gemaakt. Ik heb wel 50 verschillende kasteelachtige
lettertype’s geprobeerd, maar toen waren we het
erover eens dat dit de beste was.
Het wapenschild van het kasteel moest ook in het
logo verwerkt worden, dus dat hebben we gedaan.
Een simpele bruine boog komt in alle ontwerpen
terug, en zo houd ik het allemaal elegant, strak, en
tijdloos. Zoals de vormgeving van een kasteel vol-
gens mij hoort.
NATO Compass
Elke maand maakt ‘t Swarte Schaap voor NATO
Brunssum een magazine. Maar wat Rob opviel is
dat er geen internationaal NATO magazine was.
Rob heeft mij gevraagd om voor zo’n magazine een
opzet te maken, en ik kwam toen met Compass. Die
naam heb ik gekozen omdat het logo van de NATO
ook een kompas is. Maar ook omdat dit magazine
verslag doet van “de koers van de NATO”.
In het magazine zouden de beste artikelen van
NATO-magazines uit de hele wereld kunnen komen,
maar ook links (Layar) naar content op Youtube en
sites van de NATO zoals die er nu ook al zijn.
Ook heb ik een filmpje gemaakt waarin het concept
gepresenteert wordt. Dit heeft Rob gebruikt ter
verduidelijking bij zijn presentaties.
In Brunssum zien ze het zitten, nu Brussel nog.
Op
/
kun je
door de opzet heenbladeren.
15