Leerdoelen.
Vooraf heb ik in de Mini-POP mijn leerdoelen al
opgesteld. Deze zijn in de loop van de tijd een
klein beetje aangepast maar niet heel veel.
Mijn leerdoelen zijn vooral het beter worden
in de programma’s Photoshop, Indesign en
Illustrator. Het leren van de kleine dingen. De
trucjes die alleen mensen die er al jaren mee
werken je kunnen leren, die je niet leert als je een
basistutorial op Youtube volgt.
Specifiek die 3 programma’s omdat ze daar
binnen ‘t Swarte Schaap volgens mij het meest
mee werken. Maar ook omdat dat de programma’s
zijn die ik (naast Dreamweaver en Premiere)
het meest gebruik/denk te gaan gebruiken.
Mocht ik onverwachts ook nog skills in andere
programma’s ontwikkelen is dat natuurijk mooi
meegenomen.
Het leren ontwerpen voor drukwerk in plaats van
voor een scherm lijkt me ook goed om te leren.
Dit was in mijn Mini-POP nog geen doel, maar nu
ik bij ‘t Swarte Schaap zit, en zij er zoveel vanaf
weten ben ik het ook steeds interessanter gaan
vinden, en wil ik er ook wel dingen van leren.
Wat ik ook wil leren tijdens de stage is het
leren werken binnen een bedrijf. Tot nu toe
heb ik natuurlijk alleen nog voor “fictieve
opdrachtgevers” of docenten binnen school
gewerkt, en het lijkt me heel goed om nu ook
voor echte klanten te werken. Dat datgene dat
je ontwerpt ook echt ergens terecht komt en
gebruikt gaat worden. Dan kun je je namelijk
ook echt op de eindgebruiker richten tijdens het
ontwerpen.
Maar ook het werken binnen een bedrijf in de zin
van collega’s, een baas, 9 to 5, en die hele cultuur.
Dat is voor het eerst dat ik dat meemaak, en ik
ben benieuwd of ik daar goed mee om kan gaan.
Tijdens de stage zijn mijn leerdoelen hetzelfde
gebleven, omdat ik vrij snel ook meteen al met
die doelen aan de slag kon.
10